تریم توری محلی

آوریل 12، 2022

20 توری ایتالیایی که در نهایت آن ظاهر پیچیده را به دست می آورند

وقتی از ایتالیایی صحبت می کنیم، منظورمان کلاسیک و پیچیدگی است. اگر به این نوع چیزها علاقه دارید، این لیست توری ایتالیایی را دوست خواهید داشت.
آوریل 13، 2022

20 توری هندی برای لباس‌ها و لباس‌های رنگارنگ

اولین بار با شنیدن توری هندی چه چیزی به ذهن شما خطور کرد؟ اجازه دهید برخی از بهترین پارچه های توری را متناسب با مد شما به اشتراک بگذاریم.